Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер

Заманауи құрылыс мүмкіндіктері (технологиялар, материалдар) бұрын қол жетпейтін жерлерде ғимараттар тұрғызуға мүмкіндік береді. Бұл бағытта үлкен қаржылық шығындарсыз аумақтың объектінің құрылысына жарамдылық дәрежесін анықтауға, сондай-ақ оның экономикалық тиімділігін есептеуге мүмкіндік беретін инженерлік-геодезиялық іздестірулер айтарлықтай көмек көрсетеді.


Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер

Зерттеулер аумақтың ерекшеліктері туралы сенімді ақпаратты береді:

  • жергілікті координаттарға сілтеме жасай отырып орналасу;
  • алаңның ауданы мен пішіні;
  • рельефтің сипаты;
  • табиғи объектілердің болуы (су қоймалары, жасыл алаңдар);
  • жер үсті және жер асты құрылыстарын, байланыс желілерін орналастыру.

Алынған ақпарат құрылыстың орындылығын анықтау үшін пайдаланылады, сонымен қатар жобалық құжаттаманың негізін құрайды.

Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер

Геодезиялық іздестіру жұмыстарын жүргізу

Инженерлік-геодезиялық іздестірулер әртүрлі өлшеу әдістерін қамтитын кешенді іс-шаралар кешені болып табылады. Учаске туралы топографиялық ақпаратты алу үшін жердегі құрылғылар, ұшқышсыз ұшатын аппараттар және спутниктермен жазылған ақпарат пайдаланылады.

Геодезиялық зерттеулердің негізгі бөлігін дала жұмыстары алады. Оларды Geologilab компаниясының білікті инженерлері (геодезиялық жұмыстар), жоғары дәлдіктегі арнайы өлшеу құралдарын: тахеометрлер, қашықтық өлшеуіштер, электронды деңгейлер, сканерлеу жүйелері арқылы жүзеге асырады. Сызықтық объектілерді (автомобиль жолдары, құбырлар, электр желілері) жобалау кезінде теодолиттер, сызық іздегіштер қолданылады. Түсірілген нүктелер массиві арнайы компьютерлік бағдарламалардың көмегімен өңделеді. Алынған мәліметтер негізінде картографиялық материалдар, сызбалар, үш өлшемді модельдер құрастырылады.

Құрылысқа арналған инженерлік-геодезиялық ізденістер

Геодезиялық жұмыстардың құрамы

Геодезиялық зерттеулер тұрғын үй және өнеркәсіптік ғимараттарды салудың алдында жүргізіледі. Жұмыстарға мыналар жатады:

  • инженерлік-геодезиялық базаның бұзылуы;
  • жергілікті координаттар жүйесіне байланыстыру;
  • іргетастың бұзылуы;
  • негізгі және қосымша осьтерді белгілеу.

Алынған ақпарат нысанды жобалау үшін, сондай-ақ әрбір аралық кезеңдегі құрылыс-монтаждау жұмыстарын бақылау үшін пайдаланылады. Құрылымның құрылысы аяқталғаннан кейін атқарушылық шолу жүргізіледі. Құрылғылардың көмегімен орындалатын жұмыстардың сапасы анықталады, жобалық сызбалардан ауытқулар жазылады.

Дереккөз